Ursula Phillips on Polish Author Zofia Nałkowska

Ursula Phillips on Polish Author Zofia Nałkowska (The Thornfield Review)

Read: https://thethornfieldreview.org/2017/04/08/ursula-phillips-on-polish-author-zofia-nalkowska/

 

Nałkowska was born in Warsaw. After World War II, Nałkowska was one of several established literary figures who remained in communist Poland. Twice elected as a member of parliament, she served on the Parliamentary Commission for Culture and Art.

Immediately after the war, she also served on the official government Commission for Investigating Nazi Crimes on Polish Soil, which resulted in the short-story collection Medallions (1946), one of the first literary witnesses to the atrocities, and certainly her best-known work outside Poland.

A. Wajda’s ‘Afterimage’ at the Vancity (April-May)

Vancity: dates and tickets

The last feature of the late, great director Andrzej Wajda, one of the titans of European cinema, Afterimage is a poignant and enraging story about injustice; about the destruction of an individual by totalitarianism. Set in post-World War II Communist Poland, it portrays a world in which beauty, art and artistic integrity are persecuted.

Painter and author Wladyslaw Strzemiński was a legend of modern art, the most famous of the Polish formalists before World War II, and a co-creator of a unique avant-garde art collection in Lodz. Afterimage (the title referring to one of his revolutionary theories) traces his outspoken resistance to the social realism sanctioned by the Stalinist regime as the only accepted artistic style and how he suffers for his principles.

POLS 200 Student Projects #3

NOTE: These are parts of student presentations for POLS 200: Beginner’s Polish.

History of Smok Wawelski Legend by Christine Rehaluk & Sophie McNeilly

 

 

“Smok Wawelski” jest popularną historią. Istnieją trzy wersje legendy.

 

 

Wincenty Kadłubek, biskup Krakowa od 1208 do 1218 roku, napisał pierwszą wersję. W tej historii syn króla zabija smoka.

Drugą wersję napisał Jan Długosz w pietnastym wieku. Ta wersja jest podobna do oryginału ale tutaj to król zabija smoka a nie jego syn.

Trzecią, najbardziej popularną wersję i napisał Marcin Bielski, historyk w piętnastym wieku. W tej wersji, Bielski dodał nowy charakter: Szewczyk, który nazywał się Skruba lub Dratewka. W ten wersji szewczyk zabija smoka.

 

Dzisiaj w Krakowie, jaskinia smoka jest popularna wśród turystów. Pomnik Smoka Wawelskiego został zamontowany w 1972 r.

English:
For our project, we decided to look into a Polish folk- or fairy-tale. Our aim was to research the history of our chosen story, discover the oldest known version and its credited author if one exists, and find origins for any variations. The story we selected is the story of ‘Smok Wawelski,’ or the ‘Wawel Dragon’ in English.
There are three versions, one written in the 13th century and two written in the late 15th century, and two distinct endings to this story. In the oldest version, our version of which was taken from the Wawel Castle website, the dragon is killed by the sons of the king. The younger son then kills the older and becomes king, but is later found out and banished. This original story was recorded by Wincenty Kadlubek, a historian and priest, and later the Bishop of Krakow in the 13th century. Kadlubek is most famous for his work, the “Chronica Polonorum,” or the Chronical of Poland, where the original story appears (Wawel Cathedral).
The second version of the story of Smok Wawelski, written by the historian Jan Dlugosz in the 15th century that is very similar to the 13th century version. This version features no change in characters, unlike the other 15th century version (which we will get to). The most significant change is which character slays the dragon. In the Dlugosz version, it is the king himself who kills the dragon (Bryll). Other than that, the Dlugosz version is very similar to the original Kadlubek story.
The third and final version was, during our research generally credited to the historian Marcin Bielski, although one source (“Dragon’s Den”) lists his son, Joachim, as the author. This version is the more divergent of the 15th century versions. The greatest alteration is the addition of the character of the shoemaker, who is alternately called Skruba or Dratewka. In this version, the dragon eats young women, not cattle, and the king’s daughter is the next offering. The shoemaker defeats the dragon, saves the princess, and marries her. This version seems to be the most popular one.

POLS 200 Student Projects #2

NOTE: These are parts of student presentations for POLS 200: Beginner’s Polish.

Excerpts from: Piotr Florczyk: Literature in Translation lecture and workshop by Cynthia Dobroszek & Janek Saunders

W zeszłym miesiącu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Piotra Florczyka na wykładzie i warsztacie „Literatura w Tłumaczeniu”. Wykład miał miejsce w ‘global lounge’ i głównym tematem dyskusji były relacje pomiędzy tłumaczami i autorami. Pan Florczyk opowiedział nam o różnych wyzwaniach w świecie tłumaczy i jak trudno „odnaleźć się” w tej dziedzinie. Zwłaszcza w Ameryce gdzie utwory/książki napisane w mniej znanych językach obcych, na przykład język Polski, są rzadko tłumaczone a zainteresowanie jest małe .

Później tego samego dnia mieliśmy warsztat prowadzony przez Pana Florczyka. Czytaliśmy wybrane wiersze i pracowaliśmy nad nimi aby zrozumieć kontekst i emocję które są adresowane w wierszach.  Ten warsztat był bardzo udany ponieważ pojawiło się dużo uczniów którzy uczestniczyło w dyskusji z Panem Florczykiem o naturze tych wierszy. Rozmawialiśmy o przedwojennej i powojennej Polsce i jak poezja zmieniła się, w tym czasie. Rozmawialiśmy również o tym że Polska poezja często brzmi nacjonalistycznie i patriotycznie. Właśnie tak dużo ludzi wyobraża sobie Polskę, kraj który przeżył wojny i który pisze o uczuciach związanych z wojną. Faktem jest że większość współczesnych poetów pisze na inne tematy które są mniej brutalne niż wojna. Przez to, że ograniczamy to co jest przetłumaczane, ograniczamy co wiemy o polskiej poezji.

 

English version:

On the 28th of February we were fortunate enough to host Piotr Florczyk for the Literature in Translation lecture and workshop. We held the lecture at the global lounge and the main topic of discussion was the relationship between translators and authors. We looked deeper into the world of a translator and how challenging it may be to find yourself in this field that tends to be overlooked.

Later in the day we held a workshop led by Florczyk, we looked at specific poems and worked to understand the context and emotions that are being addressed. This event was very successful as we had many students participate and debate with Mr. Florczyk about the nature of the poems. We spoke about pre and post War Poland and how the poetry changed, how Polish poetry always tends to sound nationalistic and patriotic. This is how what many people think of Poland to be a country that strives off the war and uses those emotions to fuel their writing when in reality most modern day poets write about other topics that don’t come close to the brutality of the war. However, by limiting what is translated we limit what we know of polish poetry.

POLS 200 Student Projects #1

NOTE: These are parts of student presentations for POLS 200.

Polska Gościnność:  Wartości i Tradycje Rodzinne

Excerpts from: Polish Hospitality: Cemented Values and Family Traditions by Vanessa Adebowale & Aleksandra Rahman

Gościnność jest związana z hojnością, zwyczajnym byciem kiedy się jest potrzebnym, samym zjawieniem się. Nauka o polskiej gościnności to nauka o polskich wartościach, normach, zwyczajach i ideologiach zbudowanych i utrzymywanych wśród Polaków. Chcemy powiązać polską gościnność z instytucjami takimi jak rodzina, tradycje, patriotyzm i religijność.

Tożsamość “Matki Polki”

Tożsamość “Matki Polki” jest tematem wielu badań naukowych. W Historii Polski było wiele wojen i kobiety musiały zająć się interesami, domem, i rodziną. Podtrzymywały tradycje religijne i patriotyczne przez poświęcenie dla rodziny i ojczyzny. Czyli, mieć rodzinę i dzieci, chodzić do kościoła, modlić się w domu, posyłać dzieci do szkoły, sprzątać w domu, i gotować posiłki domowe. Ta rola kobiety została utrzymana do dzisiaj i jest największym powodem
utrzymywania Polskich tradycji.

Katolicyzm

90% (dziewięćdziesiąt procent) Polaków jest katolikami, dlatego też religia i Polskie państwo są bardzo  ze sobą powiązane. Religijność Polaków miała bardzo duże znaczenie w walce przeciwko Komunizmowi. Papież Jan Paweł II(drugi), który był przywódcą ruchu, popularyzował wartości szczerości, szanowania się, dyscypliny, i sprawiedliwości.

Katolicyzm miał wpływ na życie Polaków: Stoczniowcy Gdańscy klęczący i przyjmujący Komunię Świętą są świadectwem polskiej religijności, która przetrwała niestabilną Polską historię. Prawo przyjęte w 1998(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym roku), że chrześcijańskie wartości muszą być szanowane w nauce i religijne instrukcje muszą wrócić do szkół podstawowych i średnich.Polskie dzieci będą wychowywane według tych wartości.

Jest normalne że te dwa fakty stały się wartościami narodu polskiego.Te wartości utwierdziły tradycje gościnności które obserwujemy w dniu dzisiejszym.