An Opera and Symposium Commemorating the 75th Anniversary of the Liberation of Auschwitz-Birkenau

January 27th, 2020 marks the 75th anniversary of the liberation of the largest Nazi death, labour and concentration camp, Auschwitz-Birkenau, and is the International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust.

On this occasion, the UBC Opera Ensemble (School of Music), the Modern European Studies Program (Department of Central, Eastern and Northern European Studies), UBC Library and the Witnessing Auschwitz International Seminar (Go Global) will join efforts to remember and honour the victims of Auschwitz-Birkenau, and to further interdisciplinary education about the Holocaust. Following a four-day symposium at the UBC Vancouver campus, UBC Opera will stage the Canadian premiere of Mieczysław Weinberg’s opera ‘The Passenger’.

https://auschwitz75.arts.ubc.ca/

UBC Library will house a special exhibit from January 15th to February 28th in The Irving K. Barber Learning Centre.

The invitation to the symposium is open to all UBC faculty, staff and students, as well as to the general public.

For more information please visit the web page  https://auschwitz75.arts.ubc.ca/

Tickets to the opera “The Passenger” are available at the UBC Opera Ticket Box (https://music.ubc.ca/opera-pasazerka-the-passenger).

Upcoming lectures with Dr Eunice Blavascunas (October 10 and October 11, 2019)

Mark your calendars!

Dr Eunice Blavascunas
Peasants and Cosmopolitics in Poland’s Białowieża Forest: Historical and Ethnographic considerations

Thursday, October 10, 2019 at 4:15 pm
Simon K.Y. Lee Global Lounge and Resource Centre (GLRC)
(Polish Discussion Club | Global Lounge | CENES)

Until Poland joined the EU in 2004 the country had a larger number of small family farms, a legacy of a much longer historical development that this lecture will explore. But what does this legacy of small farms mean for how “Europe’s last primeval forest” would develop in the post communist period? This lecture explores two competing versions of the peasantry and how they interact with cosmopolitan ecotourist development and nature conservation practices as farming has becoming obsolete in the hamlets of the ancient woodland.

Dr Eunice Blavascunas
The Forester as a Figure: Between Communism and Nationalism in Europe’s “Last Primeval Forest”

Friday, October 11, 2019 at 12:00 pm
FSC 1221 | 2424 Main Mall, Forest Sciences Centre
(Faculty of Forestry)

The Białowieża Forest in north eastern Poland is frequently touted as” Europe’s last primeval forest.” The forest complex is split between a strictly preserved national park and a larger timber producing forest. In an ethnograhic and historical analysis this lecture explores the figure of the forester, a figure that is entangled in both nationalist and communist pasts. As a figure, the forester is more than a civil servant working neutrally for the common good or the state. In a part of the world which experienced violent twentieth century histories, forest aesthetics and historical truths appear to emerge when regional inhabitants conjure the forester.

Please note that the first lecture is organized by Polish Discussion Club and Polish language students (Global Lounge and the CENES department). The second lecture is a guest lecture at the Department of Forestry.

If you have any questions, please contact: Helena G. Kudzia at hkudzia@mail.ubc.ca

Dr. Ewa Wampuszyc: From Rubble to Rhetoric

A Report by POLS 300 Students (Polish / English)

W dniu 6-go Marca, 2018 roku UBC Polski Klub Dyskusyjny miał przyjemność gościć Panią Dr. Ewę Wampuszyc, profesor języka polskiego z University of North Carolina at Chapel Hill. Pani profesor Ewa Wampuszyc przedstawiła wciągającą lekturę w eleganckiej sali instytutu Liu. Tematem spotkania było ,,Od Gruzu Do Retoryki, czyli: Jak Warszawa Powstala Po Wojnie”. Wykład fizycznie i teoretycznie nakreślił odbudowę Warszawy po jej całkowitym zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Pani Doktor Ewa Wampuszyc wyszczególniła role komunistycznej propagandy, która istniała w tamtych czasach na rzecz przebudowy miasta i skąd ona powstała. Równowaga wiedzy Dr. Ewy Wampuszyc i stymulujących wizualizacji Warszawy pozwoliły stworzyć przyjemny i akademicki wieczór. Na spotkaniu byli studencii i absolwenci uniwersytetu UBC, jak również ludzie niezrzeszeni z uczelnią. Publiczność była mile zaskoczona i imprezę zaliczono do udanych. Pan Norman, czlonek Polskiego Klubu Dyskusyjnego, powiedział, że: ,,był szczególnie pod wrażeniem eksperckiego portretu polskiej historii, kultury i języka dla zróżnicowanej i globalnej publiczności”. Studentka, ktora przeprowadziła się z Polski do Vancouver, jako dorosła juz osoba, zdradziła, że dorastając w Polsce, historia odbudowy Warszawy była w szkole ledwie wymieniana, a wiedza Dr. Ewy Wampuszyc dodała znaczącą głębię do zrozumienia miasta, w którym dorastała. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Klub Dyskusyjny przy wsparciu Polskich Nauk, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem i Polskiego Konsulatu.

On March 6th, 2018 the UBC Polish Discussion Club was honoured to host the distinguished Dr. Ewa Wampuszyc, professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Dr. Ewa Wampuszyc led diverse audience through her engaging lecture In the serene surroundings of the Liu Institute Multipurpose room. The talk was titled “ From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was reconstructed in Image and Word after the War”. The lecture physically and theoretically mapped out the rebuilding of Warsaw in the aftermath of its near complete destruction at the end of World War II. Dr. Ewa Wampuszyc outlined how the perceptions of the rebuilding of the city were framed in the states communist ideology of the time, and how these depictions of the cities rebuilding evolved. The balance of Dr. Ewa Wampuszyc’s expertise and the stimulating visuals of Warsaw combined to create a pleasurable and academically engaging evening. The audience included current and former UBC students, as well as numerous members of the community at large. The audience’s reception was overwhelming positive and everyone felt that the event was a success on numerous levels. Norman a member of the Polish discussion club said, “he was especially impressed by the speaker’s expert portrayal of Polish history, culture, and language to a diverse and global audience”. A student in attendance who moved from Poland to Vancouver as an adult shared that while growing up in Poland this history of Warsaw’s rebuilding was barely mentioned in school and the knowledge provided by Dr. Ewa Wampuszyc added meaningful depth to her understanding of the city she grew up in. This event was staged by the Polish Discussion Club with the support of Polish Studies, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem, and the Polish Consulate.

 

 

Mark your Calendars! March 6th, 5 pm

March 6th , 5 pm at the Multipurpose Room, Liu Institute, UBC

Dr. Ewa Wampuszyc: “From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was ‘Reconstructed’ in Image and Word after the War.”

The story of postwar Warsaw is not only about the city’s physical reconstruction after being nearly destroyed by the Germans during World War II. It is also a story about underlying symbolic, political, and ideological concepts that became essential to the Polish capital’s “resurrection” after the war. Through the prism of photobooks and newsreels, Ewa Wampuszyc will discuss how the postwar communist authorities visually and narratively appropriated “Warsaw” in an attempt to legitimize their power and construct a socialist society.

Ewa Wampuszyc earned her PhD at the University of Michigan and is currently Assistant Professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Her book, Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City, will be released in fall 2018 by Northwestern University Press.

Od gruzów do retoryki: Jak Warszawa została „zrekonstruowana” w obrazie i słowie po wojnie.

Opowieść o powojennej Warszawie to nie tylko fizyczna odbudowa miasta, które Niemcy nieomal całkowicie zniszczyli w czasie wojny. To także opowieść o ukrytych symbolicznych, politycznych i ideologicznych koncepcjach, które stały się podstawą „odrodzenia” stolicy Polski po wojnie. Posługując się albumami i kronikami filmowymi Ewa Wampuszyc opowie jak powojenne komunistyczne władze wizualnie i narracyjnie zawłaszczyły „Warszawę”w celu uprawomocnienia swojej pozycji i konstruowania społeczeństwa socjalistycznego.

Prof. Ewa Wampuszyc uzyskała stopien doktora nauk humanistycznych na University of Michigan i obecnie zajmuje stanowisko Assistant Professor of Polish Studies na University of North Carolina at Hapel Hill. Jesienią 2018 ukaże się jej książka Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City (Nothwesthern University Press).

Organized and sponsored by:
Polish Studies, Global Lounge, CENES, Polish Consulate, UBC Tandem

PDF version for distribution: 2018WampuszycPoster

Location: https://liu.arts.ubc.ca/

Updates: blogs.ubc.ca/polishatubc/

Questions? Please e-mail Helena G. Kudzia | hkudzia@mail.ubc.ca