GoGlobal Information Session for Students: CENES, October 7, 2019

Monday, October 7th, at 5:00pm in Buchanan Tower 997

Join us for an information session for students interested in studying abroad in Central, Eastern and Northern European Studies.

Also in Warsaw, Poland!
students.ubc.ca/career/interna

Witnessing Auschwitz Seminar
https://students.ubc.ca/career/international-experiences/global-seminars/poland-witnessing-auschwitz

info_goglobal_2019

Polish Language Lab – Practice Polish language!

Join us at the Polish Language Lab!
M
eet UBC students and practice
Polish language.

Open to current UBC students who are or were enrolled in Polish language classes.

Tuesdays, 5:00 to 6:00 pm
C
ENES Lounge, Buchanan Tower 910

Dates and updates: twitter: helenagka | cenes.ubc.ca/events


Contact:
Helena G. Kudzia | hkudzia@mail.ubc.ca | twitter: helenagka

 

 

Please note that some meetings will be replaced by lectures, film screenings or might be canceled.

Ziegler Lecture Series: Commemorating Jewish Heritage in Poland

Storybooks Canada – Polish translation available!

Storybooks Canada – Polish translation and audio recordings are now available!

https://www.storybookscanada.ca/stories/pl/

Storybooks Canada is a website for teachers, parents, and community members that aims to promote bilingualism and multilingualism in Canada. It makes 40 stories from the African Storybook available in the major immigrant and refugee languagesof Canada, in addition to the official languages of English and French. A story that is read in English or French at school can be read in the mother tongue by parents and children at home. In this way, Storybooks Canada helps children to maintain the mother tongue in both oral and print form, while learning one of Canada’s official languages. Similarly, the audio versions of the stories can help beginning readers and language learners make the important connection between speech and text.

 

Beginner’s Polish, Sept. 2018

Sept. 2018, Beginner’s Polish POLS 200
Tue and Thu, 3:30 – 5:00 pm, UBC

Are you a student? Not at UBC? Check Western Canadian Deans’ Agreement!
Are you an adult or a senior citizen? Join us through UBC Access Studies!

Questions? Contact: Helena at hkudzia@mail.ubc.ca

Poster POLS 200 001 2018W Kudzia

Polish Studies: Scholarships / Stypendia

Stypendia / Scholarships

John Paul II Scholarship in Polish – University of Ottawa
Deadline: Oct. 31, 2018

Canadian Polish Millennium Fund

Deadline: Sept. 15, 2018

The W. Reymont Foundation

Deadline: November 2018

Adam Mickiewicz Foundation Deadline: Sept. 15, 2018

Dr. Jerzy W. Jarmasz Memorial Scholarship

June, 30, 2018

2018/2019 POLS and SLAV Course offerings

2018/2019 POLS and SLAV Course offerings

POLS 200 001
Beginner’s Polish (Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D304
2 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D304

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=POLS&course=200&section=001

POLS 426 001
The German Nazi Holocaust in Polish Literature and Film (Instructor: Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
2 Tue 17:00 20:00 Buchanan D317

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=POLS&course=426&section=001

SLAV 307A 001
Literature and Film in Eastern Europe
(Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
2 Tue, Thu 15:30 17:00 Buchanan D322

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=SLAV&course=307A&section=001

We hope you will join us in 2018/19!

2018/2019 CENS Course offerings

2018/2019 CENS Course offerings

CENS 303A 99A (Distance Education)
Representations of the Holocaust

Term Day Start Time End Time Building Room
A No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=99A

CENS 303A 99C (Distance Education)
Representations of the Holocaust
(Instructor: Dr. Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
C No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=99C

CENS 303B 001
Representations of the Holocaust
(Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1  Tue Thu  11:00  12:30 Buchanan  D322

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303B&section=001

CENS 303B 99B (Distance Education)
Representations of the Holocaust
(Instructor: Dr. Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
C No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303B&section=99B

We hope you will join us in 2018/19!

Dr. Ewa Wampuszyc: From Rubble to Rhetoric

A Report by POLS 300 Students (Polish / English)

W dniu 6-go Marca, 2018 roku UBC Polski Klub Dyskusyjny miał przyjemność gościć Panią Dr. Ewę Wampuszyc, profesor języka polskiego z University of North Carolina at Chapel Hill. Pani profesor Ewa Wampuszyc przedstawiła wciągającą lekturę w eleganckiej sali instytutu Liu. Tematem spotkania było ,,Od Gruzu Do Retoryki, czyli: Jak Warszawa Powstala Po Wojnie”. Wykład fizycznie i teoretycznie nakreślił odbudowę Warszawy po jej całkowitym zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Pani Doktor Ewa Wampuszyc wyszczególniła role komunistycznej propagandy, która istniała w tamtych czasach na rzecz przebudowy miasta i skąd ona powstała. Równowaga wiedzy Dr. Ewy Wampuszyc i stymulujących wizualizacji Warszawy pozwoliły stworzyć przyjemny i akademicki wieczór. Na spotkaniu byli studencii i absolwenci uniwersytetu UBC, jak również ludzie niezrzeszeni z uczelnią. Publiczność była mile zaskoczona i imprezę zaliczono do udanych. Pan Norman, czlonek Polskiego Klubu Dyskusyjnego, powiedział, że: ,,był szczególnie pod wrażeniem eksperckiego portretu polskiej historii, kultury i języka dla zróżnicowanej i globalnej publiczności”. Studentka, ktora przeprowadziła się z Polski do Vancouver, jako dorosła juz osoba, zdradziła, że dorastając w Polsce, historia odbudowy Warszawy była w szkole ledwie wymieniana, a wiedza Dr. Ewy Wampuszyc dodała znaczącą głębię do zrozumienia miasta, w którym dorastała. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Klub Dyskusyjny przy wsparciu Polskich Nauk, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem i Polskiego Konsulatu.

On March 6th, 2018 the UBC Polish Discussion Club was honoured to host the distinguished Dr. Ewa Wampuszyc, professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Dr. Ewa Wampuszyc led diverse audience through her engaging lecture In the serene surroundings of the Liu Institute Multipurpose room. The talk was titled “ From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was reconstructed in Image and Word after the War”. The lecture physically and theoretically mapped out the rebuilding of Warsaw in the aftermath of its near complete destruction at the end of World War II. Dr. Ewa Wampuszyc outlined how the perceptions of the rebuilding of the city were framed in the states communist ideology of the time, and how these depictions of the cities rebuilding evolved. The balance of Dr. Ewa Wampuszyc’s expertise and the stimulating visuals of Warsaw combined to create a pleasurable and academically engaging evening. The audience included current and former UBC students, as well as numerous members of the community at large. The audience’s reception was overwhelming positive and everyone felt that the event was a success on numerous levels. Norman a member of the Polish discussion club said, “he was especially impressed by the speaker’s expert portrayal of Polish history, culture, and language to a diverse and global audience”. A student in attendance who moved from Poland to Vancouver as an adult shared that while growing up in Poland this history of Warsaw’s rebuilding was barely mentioned in school and the knowledge provided by Dr. Ewa Wampuszyc added meaningful depth to her understanding of the city she grew up in. This event was staged by the Polish Discussion Club with the support of Polish Studies, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem, and the Polish Consulate.

 

 

Mark your Calendars! March 6th, 5 pm

March 6th , 5 pm at the Multipurpose Room, Liu Institute, UBC

Dr. Ewa Wampuszyc: “From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was ‘Reconstructed’ in Image and Word after the War.”

The story of postwar Warsaw is not only about the city’s physical reconstruction after being nearly destroyed by the Germans during World War II. It is also a story about underlying symbolic, political, and ideological concepts that became essential to the Polish capital’s “resurrection” after the war. Through the prism of photobooks and newsreels, Ewa Wampuszyc will discuss how the postwar communist authorities visually and narratively appropriated “Warsaw” in an attempt to legitimize their power and construct a socialist society.

Ewa Wampuszyc earned her PhD at the University of Michigan and is currently Assistant Professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Her book, Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City, will be released in fall 2018 by Northwestern University Press.

Od gruzów do retoryki: Jak Warszawa została „zrekonstruowana” w obrazie i słowie po wojnie.

Opowieść o powojennej Warszawie to nie tylko fizyczna odbudowa miasta, które Niemcy nieomal całkowicie zniszczyli w czasie wojny. To także opowieść o ukrytych symbolicznych, politycznych i ideologicznych koncepcjach, które stały się podstawą „odrodzenia” stolicy Polski po wojnie. Posługując się albumami i kronikami filmowymi Ewa Wampuszyc opowie jak powojenne komunistyczne władze wizualnie i narracyjnie zawłaszczyły „Warszawę”w celu uprawomocnienia swojej pozycji i konstruowania społeczeństwa socjalistycznego.

Prof. Ewa Wampuszyc uzyskała stopien doktora nauk humanistycznych na University of Michigan i obecnie zajmuje stanowisko Assistant Professor of Polish Studies na University of North Carolina at Hapel Hill. Jesienią 2018 ukaże się jej książka Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City (Nothwesthern University Press).

Organized and sponsored by:
Polish Studies, Global Lounge, CENES, Polish Consulate, UBC Tandem

PDF version for distribution: 2018WampuszycPoster

Location: https://liu.arts.ubc.ca/

Updates: blogs.ubc.ca/polishatubc/

Questions? Please e-mail Helena G. Kudzia | hkudzia@mail.ubc.ca

 

Translating from Leśmianesque into English (culture.pl)

Translating from Leśmianesque into English: An Interview about Polish Literature’s Mission Impossible

Bolesław Leśmian’s remarkable poetry may be a Polish favourite, but it’s been infuriating English-language translators for decades. Translation expert Marta Kaźmierczak talks to Culture.pl about why it’s so hard to translate Leśmian into English and what constitutes a good Leśmian translation.

Read more at culture.pl

Witnessing Auschwitz Student Conference: Sept 14 & 15

Please join us for the Witnessing Auschwitz Student Conference
Sept 14 & 15, Simon K.Y. Lee Global Lounge

 

 

 

 

 

 

 

Schedule (details may change):

Thursday Sept. 14
9:00-9:15—opening
9:15-10:20—Panel #1
10:20-10:30—Break
10:30-11:45—Panel #2
11:45-12:30—Lunch
12:30-1:30—Panel #3
1:30-1:45—Break
1:45-2:45—Panel #4
2:45-3:00—Closing for the day
4pm—Book launch for “The More I Know, The Less I Understand”
5pm—Dr. Setkiewicz lecture

Friday Sept 15
9:00-9:15—opening
9:15-10:20—Panel #1
10:20-10:30—Break
10:30-11:45—Panel #2
11:45-12:30—Lunch
12:30-1:30—Panel #3
1:30-1:45—Break
1:45-2:45—Panel #4
2:45-3:00—Closing

World War II Survivor Testimonies

World War II Survivor Testimonies by Wojciech Oleksiak

Leicestershire Council has recently made public the recorded memories of the Poles and their families living in the county. Why have Poles been living there for over 60 years now? Would you believe that people who were deported to Siberia faced even worse hardship after the war?

Read and listen at Culture.pl

 

Our Courses in 2017/2018

2017/2018 Course offerings (listed alphabetically)

CENS 303A 001
Representations of the Holocaust
(Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D322

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=001

CENS 303A 99A (Distance Education)
Representations of the Holocaust
(Instructor: Dr. Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
A No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=99A

CENS 303A 99C (Distance Education)
Representations of the Holocaust
(Instructor: Dr. Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
C No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=99C

POLS 300 001
Intermediate Polish (Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D307
2 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D304

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=POLS&course=300&section=001

POLS 426 001
The German Nazi Holocaust in Polish Literature and Film (Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1 Tue 17:00 20:00 Buchanan D217

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=POLS&course=426&section=001

SLAV 307A 001
Literature and Film in Eastern Europe
(Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
2 Tue 17:00 20:00 Buchanan B215

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=SLAV&course=307A&section=001

Hope you will join us in 2017/2018!

Discovering the Hidden Brilliance of Poland’s Poetry for Children

From:
Discovering the Hidden Brilliance of Poland’s Poetry for Children

… Just think about what they do – the non-physical thoughts and emotions of the writer are converted into sound (the basic form of language), then pictures (letters started out as pictograms), then infinitesimally complex sequences of words, sentences and paragraphs, which are then printed on cut-down pulped trees so that countless others can use the light flying in from the nearest star, bouncing off the page and inside their eyeballs, to convert their reflection into the same thoughts and emotions the writer was feeling at the time of writing… or, as is often the case, the very opposite to what the writer wanted the reader to think and feel.

Yad Vashem: After the Uprising

From:
Yad Vashem: After the Uprising: Life Among the Ruins of the Warsaw Ghetto

Even after the 16th of May, 1943, a number of undetected bunkers remained in the area of the former ghetto. It seems that hundreds of Jews still lived among the ruins of the ghetto, even after its official liquidation. Due to the harsh conditions and the presence of Germans in the area, only a small number of these Jews managed to survive for any extended period of time.

Ursula Phillips on Polish Author Zofia Nałkowska

Ursula Phillips on Polish Author Zofia Nałkowska (The Thornfield Review)

Read: https://thethornfieldreview.org/2017/04/08/ursula-phillips-on-polish-author-zofia-nalkowska/

 

Nałkowska was born in Warsaw. After World War II, Nałkowska was one of several established literary figures who remained in communist Poland. Twice elected as a member of parliament, she served on the Parliamentary Commission for Culture and Art.

Immediately after the war, she also served on the official government Commission for Investigating Nazi Crimes on Polish Soil, which resulted in the short-story collection Medallions (1946), one of the first literary witnesses to the atrocities, and certainly her best-known work outside Poland.

A. Wajda’s ‘Afterimage’ at the Vancity (April-May)

Vancity: dates and tickets

The last feature of the late, great director Andrzej Wajda, one of the titans of European cinema, Afterimage is a poignant and enraging story about injustice; about the destruction of an individual by totalitarianism. Set in post-World War II Communist Poland, it portrays a world in which beauty, art and artistic integrity are persecuted.

Painter and author Wladyslaw Strzemiński was a legend of modern art, the most famous of the Polish formalists before World War II, and a co-creator of a unique avant-garde art collection in Lodz. Afterimage (the title referring to one of his revolutionary theories) traces his outspoken resistance to the social realism sanctioned by the Stalinist regime as the only accepted artistic style and how he suffers for his principles.

The photographs of Henryk Ross (Washington Post)

‘I buried my negatives in the ground in order that there should be some record of our tragedy.’ The photographs of Henryk Ross. Washington Post.

https://www.washingtonpost.com/news/in-sight/wp/2017/03/06/i-buried-my-negatives-in-the-ground-in-order-that-there-should-be-some-record-of-our-tragedy-henryk-ross/

 

„Blisko Miłosza” z Agnieszką Kosińską


Grupa Epizod we współpracy z Konsulatem Generalnym RP zapraszają na spotkanie zatytułowane „Blisko Miłosza” z  Agnieszką Kosińską, autorką książki Miłosz w Krakowie.

Z Agnieszką Kosińską rozmawiać będą Andrzej Busza i Roman Sabo.

Poniedziałek, 27 marca 2017 r.
Sala Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
1134 Kingsway, Vancouver.
Początek godz. 19:30 pm. Wstęp: $5.00.

 

 

Women in the Third Reich

United States Holocaust Memorial Museum:
Women in the Third Reich

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005205&utm_content=sf59746574

Women played a vital role in Adolf Hitler’s plan to create an ideal German Community (Volksgemeinschaft). Hitler believed a larger, racially purer population would enhance Germany’s military strength and provide settlers to colonize conquered territory in eastern Europe. The Third Reich’s aggressive population policy encouraged “racially pure” women to bear as many “Aryan” children as possible.

Feb 28th: “Ambassadors and Colonizers” & “East Meets West” by Piotr Florczyk

Polish Discussion Club, Polish Studies at the CENES, Global Lounge and UBC Tandem invite you to a lecture and workshop by Piotr Florczyk:

“Ambassadors and Colonizers:
On Translators in the Literary Marketplace”

February 28 th , 3 PM AT THE GLOBAL LOUNGE (2205 Lower Mall)

 

“East Meets West:
Polish and American Poets in Conversation”

February 28 th , 5 PM @ Buchanan B, Room 215

Event supervisor: Helena G. Kudzia: hkudzia@mail.ubc.ca
Student Coordinators: Janek Saunders and Cynthia Dobroszek

Please note: Both lectures will be in English. Everyone welcome.

The first lecture will be of interest to students and faculty interested in translation regardless of the language they work in

 

Piotr Florczyk is a doctoral fellow at the University of Southern California. His research focus is on translators in the literary marketplace and the creative dialogue between Polish and American poets. His book publications include a volume of poetry, East & West (2016), a collection of essays, Los Angeles Sketchbook (2015), a poetry chapbook, Barefoot (2015), and eight volumes of Polish poetry translations. His work has been supported by USC Shoah Foundation’s Center for Advanced Genocide Research, the Polish Book Institute, the Anna Akhamatova Fellowship for Younger Translators, and the Delaware Arts Council. He has served as a judge for the 2015 PEN USA Translation Prize and as a manuscript reviewer for the National Endowment for the Arts translation fellowships. He has also been a fellow at the Czesław Miłosz Institute at Claremont McKenna College, and taught poetry and literature undergraduate and graduate courses at San Diego State University, University of San Diego, Antioch University Los Angeles, University of Delaware, Claremont McKenna College, and at University of California-Riverside. Piotr Florczyk lives in Los Angeles. www.piotrflorczyk.com

A Foreigner’s Guide to the Polish Alphabet (culture.pl)

http://culture.pl/multimediaguides/alphabet/the-polish-alphabet/0

“Polish is infamously intimidating to language learners. But never fear! We’re here to give you a few tips that will help you start to get the hang of one of the world’s hardest languages, all with listen-along pronunciation and simple step-by-step examples.”

UBC Tandem Language Learning Program


http://tandem.ubc.ca/

Do you want to improve your Polish? Or any other language? The UBC tandem Language Learning Program pairs you with someone at UBC who speaks the language you want to improve and who wants to get better at the language that you speak.

No teaching experience is required – just enthusiasm! Activities and support are provided by a facilitator. The program runs once each semester – this term from January to April. Partners meet for 1.5 hours every week for a total of 10 weeks. You spend half of each meeting in each language – the one you’re learning and the one you’re teaching. In other words, you help each other! This is a fully student-run program, and it’s free! It’s also great for meeting people across cultures and participating in a lot of fun intercultural activities on campus.

REGISTER NOW AT http://tandem.ubc.ca/registration/

Dr. Bożena Karwowska – Conference: The Very Beginning

Conference: Warsaw, 5-6.12.2016

The conference, “The Very Beginning: The Years 1944-1948 in Literature plakatfrom the Period of the Polish People’s Republic” provides an interdisciplinary forum for scholars to utilize modern-day analytical tools to bring to the fore the question as to how social phenomena of 1944-48 were recorded in Polish literature of the Polish People’s Republic, 1949-1989. Questions to be addressed include the ways in which both official and unofficial narratives of the Polish People’s Republic were shaped by social processes as recorded in literature of the period, and how these literary representations are socially and/or politically informed in their linguistic/textual structures.

Andrzej Żuławski at The Cinematheque

Hysteria & Heartbreak: Andrzej Żuławski (1940 – 2016)
Thursday, December 1: On the Silver Globe
Introduced by Helena G. Kudzia

December 1 – 9
Opening night: Dec 1, 7:00 pm
On the Silver Globe

For screening times & more information click on the links below:

On the Silver Globe (1988)

The Third Part of the Night (1971)

The Devil (1972)

Possession (1981)

 

 

PDC: Film screening on Dec 1

Film screening: IDA (2013)ida_2013_film

Polish Discussion Club: Dec 1, 2016
Buch B 309 at 5:00 pm

Directed by Paweł Pawlikowski.

A young woman is on the verge of taking vows as a Catholic nun. Her aunt tells her that her parents were Jewish. They embark on a road trip to learn the fate of their family.

 

Sam Początek (Warszawa, 5-6.12.2016)

Zapraszamy na konferencję:
plakat
prof. dr hab. Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski)
prof. Bożena Karwowska (University of British Columbia)

SAM POCZĄTEK:
LATA 1944-1948 W LITERATURZE OKRESU POLSKI LUDOWEJ

WARSZAWA 5-6.12.2016 w sali im. J. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski)

Utwory literackie diagnozują rzeczywistość, zawierają ślady jej rozmaitych przejawów, opowiadają o niej w sposób, który literaturoznawcom (oraz historiografom traktującym dzieło literackie jak pełnoprawne źródło historyczne) pozwala szukać w przekazie literackim obrazu mechanizmów nadających owej rzeczywistości niepowtarzalny charakter.

Trzecia RP wiele zrobiła, żeby odseparować się od własnego bezpośredniego sąsiedztwa, jakie stanowi powojenne (niemal) półwiecze istnienia Polski Ludowej. Doprowadziło to do różnych skutków, których przeanalizowanie, ważne dla zrozumienia współczesności, winno zostać poprzedzone przyjrzeniem się specyfice początków tamtej (nie/chcianej) rzeczywistości społeczno-politycznej.

Projekt dyskusji nad tym zagadnieniem zakłada, że literatura okresu PRL, nawiązująca tematycznie do pierwszych lat powojennych, ukazywała czytelnikom pewne ich aspekty, inne zaś pozostawały dla niej niedostrzegalne lub były pomijane ze względów cenzuralnych czy też dlatego, że nie mieściły się w dominującym nurcie interpretacji zjawisk i wydarzeń z lat 1944-1948. Wydaje się, iż z dzisiejszego dystansu można zobaczyć to, co wcześniej przysłaniała „ślepa plamka” rozumiana tak, jak pisał Roland Barthes o „miejscach oślepiających”, deformujących ogląd rzeczy, miejscach, które „źle widać”.

Współczesne odczytanie sensów zamkniętych w obrazach z utworów publikowanych na gorąco jeszcze w latach czterdziestych XX wieku, jak i później – z pewnej perspektywy rekonstruujących pamięć i wyobrażenia związane z interesującym nas okresem tuż powojennym – pozwala wyraźniej i pełniej zobaczyć to, co ówczesna literatura powiedziała na temat rzeczywistości 2.połowy lat 40. w Polsce. Chcemy zająć się nie tylko materią pominiętego w ujęciach literackich, ale przede wszystkim (zamierzoną lub nie) wymową opowiedzianego, dostępnego w przekazie literackim. Historycy, socjologowie, historycy sztuki z zainteresowaniem wracają do pierwszych lat powojennych, upatrując w nich czasu istotnych procesów o długim trwaniu. Wystarczy wspomnieć Wielką trwogę… Marcina Zaremby, Prześnioną rewolucję… Andrzeja Ledera, czy wystawę pt. „Zaraz po wojnie” zorganizowaną na przełomie lat 2015-2016 w warszawskiej Zachęcie i stawiającą pytanie: czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki?

A co ( i jak) na ten temat powiedziała literatura okresu istnienia Polski Ludowej? Jakie zjawiska, procesy społeczne gorących lat tuż powojennych dostrzegła, które jedynie zasygnalizowała, nie poświęcając im większej uwagi, które zaś pozostały nienazwane, ale na przykład posłużyły do ukształtowania nieoficjalnych mitów założycielskich PRL? Równie interesujące wydaje się zresztą przejrzenie literackich śladów mitów oficjalnych.

Opowieść o pierwszych latach powojennych zmieniała się z biegiem czasu. Używając instrumentów współczesnego literaturoznawstwa kulturowego, antropologii, socjologii, nowej historiografii, podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyobrażenie o początkach Polski powojennej literatura publikowana w latach 1945-1989 (także ta emigracyjna, mająca ograniczony dostęp do rzeczywistości krajowej) pozostawiła po sobie III Rzeczpospolitej.

Spam prevention powered by Akismet