GoGlobal Information Session for Students: CENES, October 7, 2019

Monday, October 7th, at 5:00pm in Buchanan Tower 997

Join us for an information session for students interested in studying abroad in Central, Eastern and Northern European Studies.

Also in Warsaw, Poland!
students.ubc.ca/career/interna

Witnessing Auschwitz Seminar
https://students.ubc.ca/career/international-experiences/global-seminars/poland-witnessing-auschwitz

info_goglobal_2019

Polish Language Lab – Practice Polish language!

Join us at the Polish Language Lab!
M
eet UBC students and practice
Polish language.

Open to current UBC students who are or were enrolled in Polish language classes.

Tuesdays, 5:00 to 6:00 pm
C
ENES Lounge, Buchanan Tower 910

Dates and updates: twitter: polishatubc | cenes.ubc.ca/events


Contact:
Helena G. Kudzia | hkudzia@mail.ubc.ca | twitter: polishatubc

 

Please note that some meetings will be replaced by lectures, film screenings or might be canceled.

Ziegler Lecture Series: Commemorating Jewish Heritage in Poland

Storybooks Canada – Polish translation available!

Storybooks Canada – Polish translation and audio recordings are now available!

https://www.storybookscanada.ca/stories/pl/

Storybooks Canada is a website for teachers, parents, and community members that aims to promote bilingualism and multilingualism in Canada. It makes 40 stories from the African Storybook available in the major immigrant and refugee languagesof Canada, in addition to the official languages of English and French. A story that is read in English or French at school can be read in the mother tongue by parents and children at home. In this way, Storybooks Canada helps children to maintain the mother tongue in both oral and print form, while learning one of Canada’s official languages. Similarly, the audio versions of the stories can help beginning readers and language learners make the important connection between speech and text.

 

Beginner’s Polish, Sept. 2018

Sept. 2018, Beginner’s Polish POLS 200
Tue and Thu, 3:30 – 5:00 pm, UBC

Are you a student? Not at UBC? Check Western Canadian Deans’ Agreement!
Are you an adult or a senior citizen? Join us through UBC Access Studies!

Questions? Contact: Helena at hkudzia@mail.ubc.ca

Poster POLS 200 001 2018W Kudzia

Polish Studies: Scholarships / Stypendia

Stypendia / Scholarships

John Paul II Scholarship in Polish – University of Ottawa
Deadline: Oct. 31, 2018

Canadian Polish Millennium Fund

Deadline: Sept. 15, 2018

The W. Reymont Foundation

Deadline: November 2018

Adam Mickiewicz Foundation Deadline: Sept. 15, 2018

Dr. Jerzy W. Jarmasz Memorial Scholarship

June, 30, 2018

2018/2019 POLS and SLAV Course offerings

2018/2019 POLS and SLAV Course offerings

POLS 200 001
Beginner’s Polish (Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D304
2 Tue Thu 15:30 17:00 Buchanan D304

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=POLS&course=200&section=001

POLS 426 001
The German Nazi Holocaust in Polish Literature and Film (Instructor: Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
2 Tue 17:00 20:00 Buchanan D317

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=POLS&course=426&section=001

SLAV 307A 001
Literature and Film in Eastern Europe
(Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
2 Tue, Thu 15:30 17:00 Buchanan D322

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=SLAV&course=307A&section=001

We hope you will join us in 2018/19!

2018/2019 CENS Course offerings

2018/2019 CENS Course offerings

CENS 303A 99A (Distance Education)
Representations of the Holocaust

Term Day Start Time End Time Building Room
A No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=99A

CENS 303A 99C (Distance Education)
Representations of the Holocaust
(Instructor: Dr. Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
C No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303A&section=99C

CENS 303B 001
Representations of the Holocaust
(Instructor: TBA)

Term Day Start Time End Time Building Room
1  Tue Thu  11:00  12:30 Buchanan  D322

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303B&section=001

CENS 303B 99B (Distance Education)
Representations of the Holocaust
(Instructor: Dr. Bozena Karwowska)

Term Day Start Time End Time Building Room
C No Scheduled Meeting

UBC SSC link:
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=5&dept=CENS&course=303B&section=99B

We hope you will join us in 2018/19!

Dr. Ewa Wampuszyc: From Rubble to Rhetoric

A Report by POLS 300 Students (Polish / English)

W dniu 6-go Marca, 2018 roku UBC Polski Klub Dyskusyjny miał przyjemność gościć Panią Dr. Ewę Wampuszyc, profesor języka polskiego z University of North Carolina at Chapel Hill. Pani profesor Ewa Wampuszyc przedstawiła wciągającą lekturę w eleganckiej sali instytutu Liu. Tematem spotkania było ,,Od Gruzu Do Retoryki, czyli: Jak Warszawa Powstala Po Wojnie”. Wykład fizycznie i teoretycznie nakreślił odbudowę Warszawy po jej całkowitym zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Pani Doktor Ewa Wampuszyc wyszczególniła role komunistycznej propagandy, która istniała w tamtych czasach na rzecz przebudowy miasta i skąd ona powstała. Równowaga wiedzy Dr. Ewy Wampuszyc i stymulujących wizualizacji Warszawy pozwoliły stworzyć przyjemny i akademicki wieczór. Na spotkaniu byli studencii i absolwenci uniwersytetu UBC, jak również ludzie niezrzeszeni z uczelnią. Publiczność była mile zaskoczona i imprezę zaliczono do udanych. Pan Norman, czlonek Polskiego Klubu Dyskusyjnego, powiedział, że: ,,był szczególnie pod wrażeniem eksperckiego portretu polskiej historii, kultury i języka dla zróżnicowanej i globalnej publiczności”. Studentka, ktora przeprowadziła się z Polski do Vancouver, jako dorosła juz osoba, zdradziła, że dorastając w Polsce, historia odbudowy Warszawy była w szkole ledwie wymieniana, a wiedza Dr. Ewy Wampuszyc dodała znaczącą głębię do zrozumienia miasta, w którym dorastała. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Klub Dyskusyjny przy wsparciu Polskich Nauk, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem i Polskiego Konsulatu.

On March 6th, 2018 the UBC Polish Discussion Club was honoured to host the distinguished Dr. Ewa Wampuszyc, professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Dr. Ewa Wampuszyc led diverse audience through her engaging lecture In the serene surroundings of the Liu Institute Multipurpose room. The talk was titled “ From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was reconstructed in Image and Word after the War”. The lecture physically and theoretically mapped out the rebuilding of Warsaw in the aftermath of its near complete destruction at the end of World War II. Dr. Ewa Wampuszyc outlined how the perceptions of the rebuilding of the city were framed in the states communist ideology of the time, and how these depictions of the cities rebuilding evolved. The balance of Dr. Ewa Wampuszyc’s expertise and the stimulating visuals of Warsaw combined to create a pleasurable and academically engaging evening. The audience included current and former UBC students, as well as numerous members of the community at large. The audience’s reception was overwhelming positive and everyone felt that the event was a success on numerous levels. Norman a member of the Polish discussion club said, “he was especially impressed by the speaker’s expert portrayal of Polish history, culture, and language to a diverse and global audience”. A student in attendance who moved from Poland to Vancouver as an adult shared that while growing up in Poland this history of Warsaw’s rebuilding was barely mentioned in school and the knowledge provided by Dr. Ewa Wampuszyc added meaningful depth to her understanding of the city she grew up in. This event was staged by the Polish Discussion Club with the support of Polish Studies, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem, and the Polish Consulate.

 

 

Mark your Calendars! March 6th, 5 pm

March 6th , 5 pm at the Multipurpose Room, Liu Institute, UBC

Dr. Ewa Wampuszyc: “From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was ‘Reconstructed’ in Image and Word after the War.”

The story of postwar Warsaw is not only about the city’s physical reconstruction after being nearly destroyed by the Germans during World War II. It is also a story about underlying symbolic, political, and ideological concepts that became essential to the Polish capital’s “resurrection” after the war. Through the prism of photobooks and newsreels, Ewa Wampuszyc will discuss how the postwar communist authorities visually and narratively appropriated “Warsaw” in an attempt to legitimize their power and construct a socialist society.

Ewa Wampuszyc earned her PhD at the University of Michigan and is currently Assistant Professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Her book, Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City, will be released in fall 2018 by Northwestern University Press.

Od gruzów do retoryki: Jak Warszawa została „zrekonstruowana” w obrazie i słowie po wojnie.

Opowieść o powojennej Warszawie to nie tylko fizyczna odbudowa miasta, które Niemcy nieomal całkowicie zniszczyli w czasie wojny. To także opowieść o ukrytych symbolicznych, politycznych i ideologicznych koncepcjach, które stały się podstawą „odrodzenia” stolicy Polski po wojnie. Posługując się albumami i kronikami filmowymi Ewa Wampuszyc opowie jak powojenne komunistyczne władze wizualnie i narracyjnie zawłaszczyły „Warszawę”w celu uprawomocnienia swojej pozycji i konstruowania społeczeństwa socjalistycznego.

Prof. Ewa Wampuszyc uzyskała stopien doktora nauk humanistycznych na University of Michigan i obecnie zajmuje stanowisko Assistant Professor of Polish Studies na University of North Carolina at Hapel Hill. Jesienią 2018 ukaże się jej książka Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City (Nothwesthern University Press).

Organized and sponsored by:
Polish Studies, Global Lounge, CENES, Polish Consulate, UBC Tandem

PDF version for distribution: 2018WampuszycPoster

Location: https://liu.arts.ubc.ca/

Updates: blogs.ubc.ca/polishatubc/ | Twitter #polishatubc

Questions? Please e-mail Helena G. Kudzia | hkudzia@mail.ubc.ca