An Opera and Symposium Commemorating the 75th Anniversary of the Liberation of Auschwitz-Birkenau

January 27th, 2020 marks the 75th anniversary of the liberation of the largest Nazi death, labour and concentration camp, Auschwitz-Birkenau, and is the International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust.

On this occasion, the UBC Opera Ensemble (School of Music), the Modern European Studies Program (Department of Central, Eastern and Northern European Studies), UBC Library and the Witnessing Auschwitz International Seminar (Go Global) will join efforts to remember and honour the victims of Auschwitz-Birkenau, and to further interdisciplinary education about the Holocaust. Following a four-day symposium at the UBC Vancouver campus, UBC Opera will stage the Canadian premiere of Mieczysław Weinberg’s opera ‘The Passenger’.

https://auschwitz75.arts.ubc.ca/

UBC Library will house a special exhibit from January 15th to February 28th in The Irving K. Barber Learning Centre.

The invitation to the symposium is open to all UBC faculty, staff and students, as well as to the general public.

For more information please visit the web page  https://auschwitz75.arts.ubc.ca/

Tickets to the opera “The Passenger” are available at the UBC Opera Ticket Box (https://music.ubc.ca/opera-pasazerka-the-passenger).

Dr Bozena Karwowska presents at conference by World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust & Descendants

Associate Professor Dr. Bozena Karwowska was invited by the World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust & Descendants to present at their 31st annual conference in Vancouver on November 1-4, 2019. She presented on the panel, “Holocaust education: The antidote to antisemitism?” where she discussed the Witnessing Auschwitz Go Global course and Representations of the Holocaust CENS 303 course.

Panel description:

Alongside the rise of antisemitic incidents and rhetoric across the globe, including on university campuses, Holocaust educators grapple with the question: can teaching and learning about the Shoah play a role in combating the hatred of Jews? If so, what practices and resources can support educators in making a difference in their respective communities? Representing a number of esteemed organizations and post-secondary institutions, the panelists will offer perspectives on programs that seek to engage students in reflection about the causes and consequences of antisemitism, making connections between the history of the Holocaust and the present day.

Witnessing Auschwitz Student Conference: Sept 14 & 15

Please join us for the Witnessing Auschwitz Student Conference
Sept 14 & 15, Simon K.Y. Lee Global Lounge

 

 

 

 

 

 

 

Schedule (details may change):

Thursday Sept. 14
9:00-9:15—opening
9:15-10:20—Panel #1
10:20-10:30—Break
10:30-11:45—Panel #2
11:45-12:30—Lunch
12:30-1:30—Panel #3
1:30-1:45—Break
1:45-2:45—Panel #4
2:45-3:00—Closing for the day
4pm—Book launch for “The More I Know, The Less I Understand”
5pm—Dr. Setkiewicz lecture

Friday Sept 15
9:00-9:15—opening
9:15-10:20—Panel #1
10:20-10:30—Break
10:30-11:45—Panel #2
11:45-12:30—Lunch
12:30-1:30—Panel #3
1:30-1:45—Break
1:45-2:45—Panel #4
2:45-3:00—Closing

Dr. Bożena Karwowska – Conference: The Very Beginning

Conference: Warsaw, 5-6.12.2016

The conference, “The Very Beginning: The Years 1944-1948 in Literature plakatfrom the Period of the Polish People’s Republic” provides an interdisciplinary forum for scholars to utilize modern-day analytical tools to bring to the fore the question as to how social phenomena of 1944-48 were recorded in Polish literature of the Polish People’s Republic, 1949-1989. Questions to be addressed include the ways in which both official and unofficial narratives of the Polish People’s Republic were shaped by social processes as recorded in literature of the period, and how these literary representations are socially and/or politically informed in their linguistic/textual structures.

Sam Początek (Warszawa, 5-6.12.2016)

Zapraszamy na konferencję:
plakat
prof. dr hab. Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski)
prof. Bożena Karwowska (University of British Columbia)

SAM POCZĄTEK:
LATA 1944-1948 W LITERATURZE OKRESU POLSKI LUDOWEJ

WARSZAWA 5-6.12.2016 w sali im. J. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski)

Utwory literackie diagnozują rzeczywistość, zawierają ślady jej rozmaitych przejawów, opowiadają o niej w sposób, który literaturoznawcom (oraz historiografom traktującym dzieło literackie jak pełnoprawne źródło historyczne) pozwala szukać w przekazie literackim obrazu mechanizmów nadających owej rzeczywistości niepowtarzalny charakter.

Trzecia RP wiele zrobiła, żeby odseparować się od własnego bezpośredniego sąsiedztwa, jakie stanowi powojenne (niemal) półwiecze istnienia Polski Ludowej. Doprowadziło to do różnych skutków, których przeanalizowanie, ważne dla zrozumienia współczesności, winno zostać poprzedzone przyjrzeniem się specyfice początków tamtej (nie/chcianej) rzeczywistości społeczno-politycznej.

Projekt dyskusji nad tym zagadnieniem zakłada, że literatura okresu PRL, nawiązująca tematycznie do pierwszych lat powojennych, ukazywała czytelnikom pewne ich aspekty, inne zaś pozostawały dla niej niedostrzegalne lub były pomijane ze względów cenzuralnych czy też dlatego, że nie mieściły się w dominującym nurcie interpretacji zjawisk i wydarzeń z lat 1944-1948. Wydaje się, iż z dzisiejszego dystansu można zobaczyć to, co wcześniej przysłaniała „ślepa plamka” rozumiana tak, jak pisał Roland Barthes o „miejscach oślepiających”, deformujących ogląd rzeczy, miejscach, które „źle widać”.

Współczesne odczytanie sensów zamkniętych w obrazach z utworów publikowanych na gorąco jeszcze w latach czterdziestych XX wieku, jak i później – z pewnej perspektywy rekonstruujących pamięć i wyobrażenia związane z interesującym nas okresem tuż powojennym – pozwala wyraźniej i pełniej zobaczyć to, co ówczesna literatura powiedziała na temat rzeczywistości 2.połowy lat 40. w Polsce. Chcemy zająć się nie tylko materią pominiętego w ujęciach literackich, ale przede wszystkim (zamierzoną lub nie) wymową opowiedzianego, dostępnego w przekazie literackim. Historycy, socjologowie, historycy sztuki z zainteresowaniem wracają do pierwszych lat powojennych, upatrując w nich czasu istotnych procesów o długim trwaniu. Wystarczy wspomnieć Wielką trwogę… Marcina Zaremby, Prześnioną rewolucję… Andrzeja Ledera, czy wystawę pt. „Zaraz po wojnie” zorganizowaną na przełomie lat 2015-2016 w warszawskiej Zachęcie i stawiającą pytanie: czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki?

A co ( i jak) na ten temat powiedziała literatura okresu istnienia Polski Ludowej? Jakie zjawiska, procesy społeczne gorących lat tuż powojennych dostrzegła, które jedynie zasygnalizowała, nie poświęcając im większej uwagi, które zaś pozostały nienazwane, ale na przykład posłużyły do ukształtowania nieoficjalnych mitów założycielskich PRL? Równie interesujące wydaje się zresztą przejrzenie literackich śladów mitów oficjalnych.

Opowieść o pierwszych latach powojennych zmieniała się z biegiem czasu. Używając instrumentów współczesnego literaturoznawstwa kulturowego, antropologii, socjologii, nowej historiografii, podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyobrażenie o początkach Polski powojennej literatura publikowana w latach 1945-1989 (także ta emigracyjna, mająca ograniczony dostęp do rzeczywistości krajowej) pozostawiła po sobie III Rzeczpospolitej.