Discovering the Hidden Brilliance of Poland’s Poetry for Children

From:
Discovering the Hidden Brilliance of Poland’s Poetry for Children

… Just think about what they do – the non-physical thoughts and emotions of the writer are converted into sound (the basic form of language), then pictures (letters started out as pictograms), then infinitesimally complex sequences of words, sentences and paragraphs, which are then printed on cut-down pulped trees so that countless others can use the light flying in from the nearest star, bouncing off the page and inside their eyeballs, to convert their reflection into the same thoughts and emotions the writer was feeling at the time of writing… or, as is often the case, the very opposite to what the writer wanted the reader to think and feel.

Yad Vashem: After the Uprising

From:
Yad Vashem: After the Uprising: Life Among the Ruins of the Warsaw Ghetto

Even after the 16th of May, 1943, a number of undetected bunkers remained in the area of the former ghetto. It seems that hundreds of Jews still lived among the ruins of the ghetto, even after its official liquidation. Due to the harsh conditions and the presence of Germans in the area, only a small number of these Jews managed to survive for any extended period of time.

POLS 200 Student Projects #1

NOTE: These are parts of student presentations for POLS 200.

Polska Gościnność:  Wartości i Tradycje Rodzinne

Excerpts from: Polish Hospitality: Cemented Values and Family Traditions by Vanessa Adebowale & Aleksandra Rahman

Gościnność jest związana z hojnością, zwyczajnym byciem kiedy się jest potrzebnym, samym zjawieniem się. Nauka o polskiej gościnności to nauka o polskich wartościach, normach, zwyczajach i ideologiach zbudowanych i utrzymywanych wśród Polaków. Chcemy powiązać polską gościnność z instytucjami takimi jak rodzina, tradycje, patriotyzm i religijność.

Tożsamość “Matki Polki”

Tożsamość “Matki Polki” jest tematem wielu badań naukowych. W Historii Polski było wiele wojen i kobiety musiały zająć się interesami, domem, i rodziną. Podtrzymywały tradycje religijne i patriotyczne przez poświęcenie dla rodziny i ojczyzny. Czyli, mieć rodzinę i dzieci, chodzić do kościoła, modlić się w domu, posyłać dzieci do szkoły, sprzątać w domu, i gotować posiłki domowe. Ta rola kobiety została utrzymana do dzisiaj i jest największym powodem
utrzymywania Polskich tradycji.

Katolicyzm

90% (dziewięćdziesiąt procent) Polaków jest katolikami, dlatego też religia i Polskie państwo są bardzo  ze sobą powiązane. Religijność Polaków miała bardzo duże znaczenie w walce przeciwko Komunizmowi. Papież Jan Paweł II(drugi), który był przywódcą ruchu, popularyzował wartości szczerości, szanowania się, dyscypliny, i sprawiedliwości.

Katolicyzm miał wpływ na życie Polaków: Stoczniowcy Gdańscy klęczący i przyjmujący Komunię Świętą są świadectwem polskiej religijności, która przetrwała niestabilną Polską historię. Prawo przyjęte w 1998(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym roku), że chrześcijańskie wartości muszą być szanowane w nauce i religijne instrukcje muszą wrócić do szkół podstawowych i średnich.Polskie dzieci będą wychowywane według tych wartości.

Jest normalne że te dwa fakty stały się wartościami narodu polskiego.Te wartości utwierdziły tradycje gościnności które obserwujemy w dniu dzisiejszym.

 

Basic information on Auschwitz

http://auschwitz.org/en/press/basic-information-on-auschwitz/

Auschwitz, the  Nazi German concentration and extermination camp, is the most recognizable symbol of the Holocaust and place of genocide in the world. Never, and in no other camp or extermination center did the SS murder such a great number of Jews from nearly all the Nazi occupied Europe. However, many people do not know that Poles constituted nearly 40% of the prisoners registered in the camp and that those incarcerated and murdered there included also: the Roma, Soviet POWs and prisoners of over twenty nationalities. And only experts will know the role Auschwitz was to play in the Nazi German settlement plans of Eastern Europe, which – aside from exterminating the Jews – posited also the destruction of the majority of the Slavic population.

German Holocaust archive publishes inventory online: 30 million documents

General Inventory ITS:
https://www.its-arolsen.org/en/archives/overview-of-the-archival-holdings/general-inventory/

The International Tracing Service says it has published its Holocaust-era inventory online, offering an overview of holdings that include some 30 million documents on Nazi persecution, forced labor and the fates of survivors.


More:

http://www.timesofisrael.com/german-holocaust-archive-publishes-inventory-online/