Vancouver International Film Festival – Poland, October 2019

Dolce fine giornata by Jacek Borcuch
https://www.viff.org/Online/default.asp?BOparam::WScontent::loadArticle::permalink=f32691-dolce-fine-giornata&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=

Mr. Jones by Agnieszka Holland
https://www.viff.org/Online/default.asp?BOparam::WScontent::loadArticle::permalink=f32802-mr-jones&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=

The Painted Bird by Václav Marhoul
https://www.viff.org/Online/default.asp?BOparam::WScontent::loadArticle::permalink=f35297-the-painted-bird&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=

Sole by Carlo Sironi
https://www.viff.org/Online/default.asp?BOparam::WScontent::loadArticle::permalink=f36063-sole&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=

The Song of Names by François Girard
https://www.viff.org/Online/default.asp?BOparam::WScontent::loadArticle::permalink=f35283-the-song-of-names&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=

Dr. Ewa Wampuszyc: From Rubble to Rhetoric

A Report by POLS 300 Students (Polish / English)

W dniu 6-go Marca, 2018 roku UBC Polski Klub Dyskusyjny miał przyjemność gościć Panią Dr. Ewę Wampuszyc, profesor języka polskiego z University of North Carolina at Chapel Hill. Pani profesor Ewa Wampuszyc przedstawiła wciągającą lekturę w eleganckiej sali instytutu Liu. Tematem spotkania było ,,Od Gruzu Do Retoryki, czyli: Jak Warszawa Powstala Po Wojnie”. Wykład fizycznie i teoretycznie nakreślił odbudowę Warszawy po jej całkowitym zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Pani Doktor Ewa Wampuszyc wyszczególniła role komunistycznej propagandy, która istniała w tamtych czasach na rzecz przebudowy miasta i skąd ona powstała. Równowaga wiedzy Dr. Ewy Wampuszyc i stymulujących wizualizacji Warszawy pozwoliły stworzyć przyjemny i akademicki wieczór. Na spotkaniu byli studencii i absolwenci uniwersytetu UBC, jak również ludzie niezrzeszeni z uczelnią. Publiczność była mile zaskoczona i imprezę zaliczono do udanych. Pan Norman, czlonek Polskiego Klubu Dyskusyjnego, powiedział, że: ,,był szczególnie pod wrażeniem eksperckiego portretu polskiej historii, kultury i języka dla zróżnicowanej i globalnej publiczności”. Studentka, ktora przeprowadziła się z Polski do Vancouver, jako dorosła juz osoba, zdradziła, że dorastając w Polsce, historia odbudowy Warszawy była w szkole ledwie wymieniana, a wiedza Dr. Ewy Wampuszyc dodała znaczącą głębię do zrozumienia miasta, w którym dorastała. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Klub Dyskusyjny przy wsparciu Polskich Nauk, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem i Polskiego Konsulatu.

On March 6th, 2018 the UBC Polish Discussion Club was honoured to host the distinguished Dr. Ewa Wampuszyc, professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Dr. Ewa Wampuszyc led diverse audience through her engaging lecture In the serene surroundings of the Liu Institute Multipurpose room. The talk was titled “ From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was reconstructed in Image and Word after the War”. The lecture physically and theoretically mapped out the rebuilding of Warsaw in the aftermath of its near complete destruction at the end of World War II. Dr. Ewa Wampuszyc outlined how the perceptions of the rebuilding of the city were framed in the states communist ideology of the time, and how these depictions of the cities rebuilding evolved. The balance of Dr. Ewa Wampuszyc’s expertise and the stimulating visuals of Warsaw combined to create a pleasurable and academically engaging evening. The audience included current and former UBC students, as well as numerous members of the community at large. The audience’s reception was overwhelming positive and everyone felt that the event was a success on numerous levels. Norman a member of the Polish discussion club said, “he was especially impressed by the speaker’s expert portrayal of Polish history, culture, and language to a diverse and global audience”. A student in attendance who moved from Poland to Vancouver as an adult shared that while growing up in Poland this history of Warsaw’s rebuilding was barely mentioned in school and the knowledge provided by Dr. Ewa Wampuszyc added meaningful depth to her understanding of the city she grew up in. This event was staged by the Polish Discussion Club with the support of Polish Studies, Global Fund, Global Lounge, UBC Tandem, and the Polish Consulate.

 

 

Mark your Calendars! March 6th, 5 pm

March 6th , 5 pm at the Multipurpose Room, Liu Institute, UBC

Dr. Ewa Wampuszyc: “From Rubble to Rhetoric: How Warsaw was ‘Reconstructed’ in Image and Word after the War.”

The story of postwar Warsaw is not only about the city’s physical reconstruction after being nearly destroyed by the Germans during World War II. It is also a story about underlying symbolic, political, and ideological concepts that became essential to the Polish capital’s “resurrection” after the war. Through the prism of photobooks and newsreels, Ewa Wampuszyc will discuss how the postwar communist authorities visually and narratively appropriated “Warsaw” in an attempt to legitimize their power and construct a socialist society.

Ewa Wampuszyc earned her PhD at the University of Michigan and is currently Assistant Professor of Polish at the University of North Carolina at Chapel Hill. Her book, Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City, will be released in fall 2018 by Northwestern University Press.

Od gruzów do retoryki: Jak Warszawa została „zrekonstruowana” w obrazie i słowie po wojnie.

Opowieść o powojennej Warszawie to nie tylko fizyczna odbudowa miasta, które Niemcy nieomal całkowicie zniszczyli w czasie wojny. To także opowieść o ukrytych symbolicznych, politycznych i ideologicznych koncepcjach, które stały się podstawą „odrodzenia” stolicy Polski po wojnie. Posługując się albumami i kronikami filmowymi Ewa Wampuszyc opowie jak powojenne komunistyczne władze wizualnie i narracyjnie zawłaszczyły „Warszawę”w celu uprawomocnienia swojej pozycji i konstruowania społeczeństwa socjalistycznego.

Prof. Ewa Wampuszyc uzyskała stopien doktora nauk humanistycznych na University of Michigan i obecnie zajmuje stanowisko Assistant Professor of Polish Studies na University of North Carolina at Hapel Hill. Jesienią 2018 ukaże się jej książka Mapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City (Nothwesthern University Press).

Organized and sponsored by:
Polish Studies, Global Lounge, CENES, Polish Consulate, UBC Tandem

PDF version for distribution: 2018WampuszycPoster

Location: https://liu.arts.ubc.ca/

Updates: blogs.ubc.ca/polishatubc/

Questions? Please e-mail Helena G. Kudzia | hkudzia@mail.ubc.ca

 

A. Wajda’s ‘Afterimage’ at the Vancity (April-May)

Vancity: dates and tickets

The last feature of the late, great director Andrzej Wajda, one of the titans of European cinema, Afterimage is a poignant and enraging story about injustice; about the destruction of an individual by totalitarianism. Set in post-World War II Communist Poland, it portrays a world in which beauty, art and artistic integrity are persecuted.

Painter and author Wladyslaw Strzemiński was a legend of modern art, the most famous of the Polish formalists before World War II, and a co-creator of a unique avant-garde art collection in Lodz. Afterimage (the title referring to one of his revolutionary theories) traces his outspoken resistance to the social realism sanctioned by the Stalinist regime as the only accepted artistic style and how he suffers for his principles.

„Blisko Miłosza” z Agnieszką Kosińską


Grupa Epizod we współpracy z Konsulatem Generalnym RP zapraszają na spotkanie zatytułowane „Blisko Miłosza” z  Agnieszką Kosińską, autorką książki Miłosz w Krakowie.

Z Agnieszką Kosińską rozmawiać będą Andrzej Busza i Roman Sabo.

Poniedziałek, 27 marca 2017 r.
Sala Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
1134 Kingsway, Vancouver.
Początek godz. 19:30 pm. Wstęp: $5.00.

 

 

Andrzej Żuławski at The Cinematheque

Hysteria & Heartbreak: Andrzej Żuławski (1940 – 2016)
Thursday, December 1: On the Silver Globe
Introduced by Helena G. Kudzia

December 1 – 9
Opening night: Dec 1, 7:00 pm
On the Silver Globe

For screening times & more information click on the links below:

On the Silver Globe (1988)

The Third Part of the Night (1971)

The Devil (1972)

Possession (1981)

 

 

Vancouver Polish Film Festival October 21-23, 2016

Main website: http://www.vpff.ca/

OCT 23, 2016 – 2PM
The Mother of Kings | Matka Królów

Poland | Drama | 127 minutes | 1982
Director: Janusz Zaorski

An impoverished widowed mother expecting her fourth child deals with nearly 25 years of political oppression in this stark drama.

OCT 21, 2016 | 9:20 PM
Blindness | Zaćma

Poland | Drama | 114 minutes | 2016
Director: Ryszard Bugajski

Haunted by her ruthless past, a former high-ranking security officer in Poland’s communist government seeks an audience with the Primate of the Polish Catholic Church, in this compelling drama from Ryszard Bugajski (Interrogation).

Spam prevention powered by Akismet