Mar 28 2012

New Japanese Titles – Spring 2012

Published by at 5:28 pm under New Titles

3.11
大災害の経済学 Daisaigai no keizaigaku
ヒロシマ・ナガサキからフクシマへ Hiroshima Nagasaki kara Fukushima e
福島原発の闇 Fukushima Genpatsu no yami

Art
絵筆のナショナリズム Efude no nashonarizumu
特別展日本美術にみる橋ものがたり Tokubetsuten Nihon bijutsu ni miru hashi monogatari
日本美術作品レファレンス事典 (個人美術全集 絵画篇 日本画 明治-昭和中期) Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten

Current Fiction
東京ピーターパン Tōkyō Pītā Pan
僕は、そして僕たちはどう生きるか Boku wa soshite bokutachi wa dō ikiru ka

History & Political Science
江戸時代来日外国人人名辞典 Edo jidai rainichi gaikokujin jinmei jiten
外邦図 : 帝国日本のアジア地図 Gaihōzu : Teikoku Nihon no Ajia chizu
植民地朝鮮 : その現実と解放への道 Shokuminchi Chōsen : sono genjitsu to kaihō e no michi
東アジアのナショナリズムと近代 Higashi Ajia no nashonarizumu to kindai
明治大正人物事典 Meiji Taishō jinbutsu jiten

Literature
中世文学と隣接諸学 Chūsei bungaku to rinsetsu shogaku
平安文学の論 Heian bungaku no ron
平家物語、史と説話 Heike monogatari shi to setsuwa

Manga & Popular Culture
ドラゴンボールのマンガ学 Doragon bōru no mangagaku
「反戦」と「好戦」のポピュラー・カルチャー “Hansen” to “kōsen” no popyurā karuchā

Social Science
失業と救済の近代史 Shitsugyō to kyūsai no kindaishi
人口激減 : 移民は日本に必要である Jinkō gekigen : imin wa Nihon ni hitsuyō de aru
多文化社会日本の課題 Tabunka shakai Nihon no kadai
日本の外国人留学生・労働者と雇用問題 Nihon no gaikokujin ryūgakusei rōdōsha to koyō mondai

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Spam prevention powered by Akismet